به دنبال سیگار کشیدن و تحریک و قطع نامنظم ورود نیکوتین به خون، بدن آزاد سازی استیل کولین را افزایش داده و منجر به بالا گرفتن فعالیت مسیر کولینرژیک در مغز می شود. افزایش فعالیت مسیر کولینرژیک سبب می شود تا بدن و مغز به تحرک افتند و شخص احساس پر انرژی بودن پیدا می کند.قرص درمان ناباروریبرچسب‌ها ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،