واکنش یاریش-هرکس‌هایمر (به آلمانی: Jarisch-Herxheimer-Reaktion) واکنشی است که بدن به اندوتاکسین می‌دهد. یاریش و هرکس‌هایمر دو فرد آلمانی بودند که واکنش‌های بیماران سیفلیسی که تحت درمان جیوه قرار گرفته بودند را مشاهده می‌کردند. این واکنش‌های در ۵۰٪ بیماران در مرحله اولیه و ۹۰٪ بیماران در مرحله ی ثانویه که تحت درمان جیوه و آنتی‌بیوتیک قرار گرفته بودند مشاهده شد. این عارضه غالباً در عرض یک ساعت آغاز می‌شود و ۲۴ ساعت به طول می‌انجامد و نشانه‌های آن عبارتند از تب، دردهای عضلانی، سردرد و تندتپشی. این عارضه با سیتوکینی ایجاد می‌شود که سیستم ایمنی بدن در واکنش به لیپو پروتئین آزاد شده از پارگی باکتری سلفیس رها می‌کند.