پرکاری طحال یا هیپراسپلنیزیم  به معنای فعالیت بیش از حد طبیعی طحال در تخریب گلبولهای قرمز است. این بیماری اغلب با بزرگ‌طحالی (Splenomegaly) همراه است. درصورتیکه کم خونی شدید باشد و با روشهای دیگر درمان موفق نباشد درمان اسپلنکتومی است.

از مطالب زیر هم دیدن فرمایید :

خرید قرص مگناارایکس داروی مگنارکس اصل امریکا

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قرص مکس من جلوگیری از انـزال زود رس و افزایش زمان نزدیـکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


روشی برای ضخیم و بزرگ شدن الت مردانه

قرص بزرگ کننده الت قویTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,