معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه شنوایی‌شناسان باید مهارت کار با دستگاه را بدانند، تاکید کرد: در سطح غربالگری شنوایی در هیچ کشوری از دنیا نیازی به متخصص شنوایی سنج وجود ندارد.

رفیعی از پوشش ۶۳ درصدی غربالگری شنوایی در کشور خبر داد و افزود: سال گذشته ۹۰۰ هزار نفر برای سنجش شنوایی مراجعه کردند که از این تعداد اختلال شنوایی۲ هزار نفر تایید شد.' به گفته وی، اگر در یک شهری متخصص ادیولوژیست در بخش دولتی وجود نداشته باشد به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند.