یک‌سری آنزیم‌های مورد نیاز در سیستم عصبی وجود دارد که آهن در آنها به کار رفته است. کسی که فقر آهن دارد به خاطر کمبود این آنزیم‌ها، زود عصبی می‌شود و کمبود آهن، کاهش یادگیری در دانش‌آموز را ایجاد می‌کند.

در کودکان از زمانی که وزن کودک دو برابر می‌شود، یعنی حدود شش ماهگی قطره آهن داده می‌شود تا کاهش ذخیره آهن در وی ایجاد نشود. در دستور تغذیه‌ای کودکان نیز به سوپ آنها گوشت اضافه می‌شود. مصرف روزانه پروتئین، اصلاح تغذیه و مصرف ویتامینC در این خصوص توصیه می‌شود.