• بسیاری از افرادی که ویروس HIV از شرکای جنسی به بدن شان منتقل شده است، درباره راه های انتقال ایدز کاملا آگاهی داشته‌اند اما همچنان ارتباط جنسی ناایمن داشته‌اند چرا که باور نمی کردند شریک جنسی آنها هم ممکن است بدون هیچ علامت ظاهری، به ویروس HIV آلوده باشد.
  • در صورتی که رفتاری پرخطر داشته‌اید می توانید به یکی از مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری وزارت بهداشت در نزدیکی محل زندگی تان مراجعه کنید و مطمئن باشید که همه اطلاعات شما در این مراکز محفوظ خواهد ماند و در هیچ شرایطی به مراجع دیگر منتقل نمی‌شود مگر آن که خودتان در این باره به مسئولان آن مرکز اجازه بدهید.

جام جم آنلاین