ما می دانیم که آنزیم های گوارشی که به طور طبیعی تولید می شوند، حیاتی هستند، اما ما تصمیم گرفتیم تحقیق کنیم که آیا مکمل واقعا لازم است یا اینکه تغییرات رژیم غذایی ساده برای انجام این کار کافی است.

ما دریافتیم که عرضه مواد مغذی کاهش یافته در رژیم های مدرن ما به این معنی است که ما باید بیشترین میزان غذا را که ما می توانیم از غذایمان بیرون بکشیم، فشرده کنیم. علاوه بر این، به سن ما، ما آنزیم های گوارشی کمتری را در خود تولید می کنیم. ما دریافتیم که تکثیر با محصول آنزیم گوارشی نه تنها می تواند هضم را بهبود بخشد، بلکه به جلوگیری از مشکلات بهداشتی آینده کمک می کند.

تحقیقات تازه شروع شده است که سلامت روده ما را به سایر توابع بدن ما متصل می کند و شروع یک مکمل آنزیمی می تواند راه سلامت بدن باشد.