آلرژی سیب در افراد مختلفی در سنین گوناگون، با قومیت های متفاوت و در هر دو جنس زن و مرد دیده می شود. با این حال، نوع آلرژی و شدت آن در افراد متفاوت است. آلرژی سیب انواع مختلفی دارد اما دو مورد را به عنوان آلرژی اصلی معرفی کرده اند. در اولین نوع آلرژی، افراد به پروتئین در سیب آلرژی دارند که بسیار شبیه به پروتئین موجود در هلو است. در این افراد، علائم، که ممکن است شدید باشد، تقریبا بلافاصله پس از خوردن سیب شروع می شود. مردم اهالی مدیترانه بیشتر به این نوع آلرژی سیب مبتلا می گردند.

در نوع دوم آلرژی، فرد ممکن است به پروتئین درون سیب واکنش نشان دهد که بسیار مشابه پروتئین های موجود در گرده درختچه توت است. افراد معمولا واکنش خفیفی به این پروتئین داشته و علائم در داخل و اطراف دهان ایجاد می شوند. این حساسیت به عنوان سندرم آلرژی دهان شناخته شده است.
این نوع آلرژی سیب در کودکان و بزرگسالان مقیم در آب و هوای سرد که رشد درختان توت در آن ها بهتر است بیشتر شایع می باشد. به دلیل پخش شدن گرده گل توت در هوا، احتمال ایجاد آلرژی در طول تابستان بیشتر است. افرادی که علائم آلرژی را از خود نشان می دهند به احتمال زیاد به تب یونجه و آلرژی های تنفسی بخش فوقانی مبتلا می شوند.