افرادی که آلرژی سیب دارند در هنگام خوردن سیب یا در مدت کوتاهی بعد از آن سیری از علائم را تجربه می کنند. علائم آلرژی سیب، بر اساس نوع آلرژی از فردی نسبت به فرد دیگر متفاوت است. برخی از این علائم عبارتند از:خارش گلو یا دهان، تورم لب ها یا گلو، ناراحتی معده و گرفتگی مجاری تنفسی، بثورات جلدی، اسهال و …