نه، متاسفانه برخی افراد و مراکز رژیم‌درمانی از شرایط خود و ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و سعی دارند با درج عناوین جدیدی مانند رژیم سم‌زدایی، اقدام به کسب مخاطب و درآمد بیشتری کنند. بهتر است بدانید که اصلا در هیچ منبع علمی‌ای نامی از رژیم سم‌زدایی و کاربرد آن به صورتی که تبلیغ می‌شود، برده نشده و این رژیم در هیچ دانشگاه یا مرکز معتبر علمی و دانشگاهی جهان و ایران تدریس نمی‌شود. خبر بدتر اینکه برخی مراکز اقدام به فروش محصولات گرانقیمتی برای سم‌زدایی از بدن می‌کنند که سلامت این محصولات و تاثیر مثبت یا منفی آنها بر بدن هم کاملا ناشناخته است. علاوه بر این، تبلیغ سم‌زدایی از نقاط خاص بدن مانند کف پا هم وجهه علمی و دانشگاهی ندارد و تمام این تبلیغات، صرفا برای کسب درآمد بیشتر است.