پژوهشگران دریافتند پیاده روی منظم، فشار خون را پایین آورده و ریسک سکته‌ی مغزی را ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.