مطالعات نشان داده افرادی که حداقل ۵ بار در هفته و هر بار به مدت ۳۰ دقیقه یا بیشتر پیاده روی می‌کنند، به میزان ۳۰ درصد از خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی‌شان می‌کاهند.