دانشمندان نسخه های میکروسکوپیکی از پیله های کرم ابریشم را تولید کرده اند که از داروهای حساس در مقابل تخریب در حین ذخیره و پردازش در بدن محافظت می کند.
این دانشمندان بهترین نوآوری های خود را با الهام از طبیعت ارائه می دهند و از مزایای مواد طبیعی در محصولات خود بهره می برند.
در گذشته، با الهام از فرآیند تبدیل آنزیم ها به تولید سوخت، یک نوع کاتالیست طراحی کردند و با الهام از کاکتوس ها و گیاهان کوزه ای، روش های کارآمدی برای برداشت آب کشف کردند و حال نیز از ابریشم نوعی کرم ابریشم به نام «بامبیکس موری» برای تولید خانه های محافظتی برای مولکول ها بهره برده اند.
تیمی متشکل از محققان چند دانشگاه بریتانیایی با انجام آزمایش هایی سعی کردند به این سوال جواب دهند که بهترین روش برای حفاظت از مولکول های داروهای حساس چیست؟
توماس نولس، از دانشگاه کمبریج، در این مورد می گوید:«محدویت های مربوط به آزاد شدن مولکول های فعال دارو در زمان و مکان درست، یکی از مشکلات رایج در داروسازی است. این محدودیت میزان اثرگذاری دارو را به چالش می کشاند