آپتامیل زودرس

آپتامیل زودرس به خصوص برای کودک نارس تهیه شده است در مقایسه با نوزادان ترم، نوزادان نارس نیاز تغذیه ای بالاتری دارند.

فرمول آپتامیل زودرس برای برآوردن نیازهای تغذیه ای بالاتر از یک نوزاد زودرس و مطابق با دستورالعمل های ایجاد شده توسط کارشناسان بین المللی برای تغذیه نوزادان نارس تهیه شده است همراه با آخرین توصیه های تسانگ و همکاران در راهنمای ۲۰۰۵ در مقایسه با فرمول معمولی، دارای تمام سطوح است.

آپتامیل زودرس شامل:
انرژی بیشتر (۸۰ کیلوکالری در ۱۰۰ میلی لیتر) ولی شیرخشک با فرمول معمولی حاوی ۶۶ – ۶۹ کیلوکالری در ۱۰۰ میلی لیتر دارد.
پروتئین بیشتر ( ۲٫۵ گرم در ۱۰۰ میلی لیتر )، برای نیازهای رشد سریع تر، دارای نسبت کازئین / آب پنیر از ۴۰:۶۰ است
دارای عناصر کم مصرف بیشتر در هر ۱۰۰ میلی لیتر از غذای آماده است.
کربوهیدرات ها در قالب پلیمرهای لاکتوز و گلوکز انرژی زیادی با افزایش اسمولاریته کم ارائه می دهند.

آپتامیل زودرس شامل اسیدهای چرب ضروری و LCP. MCT اسیدهای چرب زنجیره ای متوسط است و از هضم ساده تر چربی ها در معده، بدون تولید صابون پتاسیم که باعث یبوست می شود حمایت می کند نوکلئوتید ها در یک سطح مشابه به شیر مادر ( ۳٫۲ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر ) می باشد. علاوه بر این، آپتامیل زودرس شامل ایمونوفورتیس، یک ترکیب منحصر به فرد از پروبیوتیک، که از نظر بالینی ثابت شده مزایای اضافی برای نوزاد نارس ارائه می دهد.