چشم‌انداز و بهبودی درد شکم در کودکان به اندازه علل ایجاد کننده آن متنوع است. درد شکمی که تشخیص داده شده و تحت درمان زود هنگام قرار گرفته است، پیش آگهی کلی خوبی خواهد داشت؛ اما دردی که تحت تشخیص و درمان قرار نگرفته می‌تواند مهلک و تهدید کننده زندگی کودکان باشد. در نتیجه، در اوایل بیماری کودک، والدین یا پرستار باید برای اطمینان از درمان و مراقبت مناسب کودک، با متخصص گوارش مشورت و همکاری کنند.