میوه‌ها و سبزی‌های تازه حاوی آنتی‌اکسیدان‌های فراوانی هستند اما نمی‌توانند سموم تجمع‌یافته یا تاثیر منفی آنها را بر ارگان‌های حیاتی بدن از بین ببرند. هرچند آنتی‌اکسیدان موجود در میوه‌ها یا سبزی‌های تازه می‌تواند تا حدی تاثیر سموم را کم کند اما به هیچ عنوان آنها را به‌طور کامل از بدن دفع نخواهد کرد یا اثر منفی‌شان را کاملا از بین نخواهد برد.