استفاده از مواد غذایی تازه، سالم، فرایندنشده و دست اول می‌تواند بهترین راه پیشگیری از تجمع سموم در بدن باشد. به عبارت ساده‌تر، دوری هر چه بیشتر از فست‌فودها و‌ غذاهای فرآوری و سرخ‌شده، مهم‌ترین برنامه برای جلوگیری از ورود سم به بدن محسوب می‌شود. یعنی هر چه شیوه غذایی و زندگی ما سالم‌تر باشد، امکان تجمع سم در بدنمان هم پایین‌تر می‌آید. البته منظور ما از این حرف،‌ این نیست که برخی خوراکی‌ها را از برنامه‌ غذایی‌تان حذف کنید. ما می‌توانیم حتی غذاهای چرب،‌ سرخ‌کرده و فرآوری‌شده را هم به ‌صورت محدود و ماهی یکی-دو مرتبه مصرف کنیم و مصرف آنها تنها در صورتی که مداوم و بی‌رویه باشد، می‌تواند باعث تجمع سموم در بدن شود و سلامتمان را به خطر بیندازد.