خیلی از بیماری‌های روماتیسمی نقش وراثت دارد و با شناسایی افرادی که با این زمینه درگیر بیماری شده‌اند به آنان گوشزد می‌کنیم که خانواده خود را نیز برای بررسی ارجاع دهند. از جمله این بیماری‌‌ها «بیماری لوپوس» و بیماری «پسوریازیس» یا در اصطلاح «داء‌الصدف» که موجب پوسته‌ریزی صدفی شکل نقاط مختلف پوست بدن می‌شود. این یک نوع بیماری پوستی است که در 20درصد موارد می‌تواند در ایجاد علائم روماتیسم مفصلی نقش اثرگذاری داشته باشد. بیماری «روماتیسم ستون فقرات» نیز جزء این دسته از مشکلات است.