چیزی که برای غلبه بر اشتها، هرگز نباید فراموش کنید این است که به خوردن میان وعده اهمیت بدهید. شاید فکر کنید خوردن بین وعده‌های اصلی غذایی، برای کاهش وزن و حفظ وزن ایده‌آل، مناسب نیست، اما واقعیت این است که خوردن میان وعده‌های سالم حتی می‌تواند بهترین راه غلبه بر اشتها و گرسنگی باشد. وقتی در شرایط «گرسنه بودن» قرار نگیرید، احتمال اینکه غذاهای سالم و مغذی را انتخاب کنید خیلی بیشتر می‌شود و سراغ اولین چیزی که برای خوردن در دسترس دارید نخواهید رفت.